ทำไมจึงควรลงทุนในโครงการ FBuShare

รับหุ้นรางวัลเมื่อครบ 3 ปี

ข้อดีของการลงทุนในโครงการ FBuShare คือท่านจะได้รับหุ้นรางวัลฟรีต่อหุ้นสองหุ้นที่ซื้อไว้ในปีแรกของกำหนดเวลาสามปีและจะยังคงถือครองหุ้นนั้นอยู่เมื่อครบกำหนดดังกล่าว

Play

สำหรับพนักงานของเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้งเท่านั้น

โครงการ FBuShare เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับพนักงานของเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้งเท่านั้น ท่านต้องเป็นพนักงานประจำแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาของเครือบริษัทเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้ง กรุณาอ่านเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สะดวกสบายด้วยระบบหักเงินจากค่าจ้าง

สะดวกสบายด้วยระบบหักเงินจากค่าจ้าง

FBuShare ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถซื้อหุ้นเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้ง ได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ท่านต้องทำมีเพียงตัดสินใจว่าท่านต้องการลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใดจากเงินค่าจ้างหลังหักภาษี และกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ FBuShare ส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา บริษัทจะหักเงินจากค่าจ้างประจำของท่าน

FBuShare ทำงานอย่างไร

 1. ส่งหนังสือชี้ชวน

  พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะได้รับหนังสือชี้ชวนให้เข้าร่วมโครงการ FBuShare

 2. กำหนดการโครงการ

  ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ FBuShare ในเวลาใดก็ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และก่อน 23.59 น. ของวันที่ 25 มีนาคมตามเวลาของประเทศนิวซีแลนด์

 3. เงินลงทุน

  จำนวนเงินลงทุนประจำปีของท่านจะถูกหารด้วยจำนวนครั้งที่บริษัทจ่ายค่าจ้างหลังหักภาษีให้แก่ท่านในแต่ละปี

 4. ตรวจสอบออนไลน์

  ท่านสามารถตรวจดูเงินลงทุนและหุ้นของท่านได้โดยเข้าสู่ระบบกลุ่มหลักทรัพย์ FBuShare ออนไลน์

พนักงานได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ FBuShare 2561

พนักงานในเครือบริษัทเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้งที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและทำงานอยู่ในสิบเก้าประเทศที่มีการเสนอขายหุ้นประจำเดือนมีนาคม 2561 จะได้รับหนังสือชี้ชวนให้เข้าร่วมโครงการ FBuShare ในวันที่ 1 มีนาคม 2561

หากเครือบริษัทมีที่อยู่อีเมล์ของท่าน ท่านจะได้รับหนังสือชี้ชวนทางอีเมล์ หากเครือบริษัทไม่มีที่อยู่อีเมล์ของท่าน ท่านจะได้รับหนังสือชี้ชวนทางไปรษณีย์

หากท่านไม่ได้รับหนังสือชี้ชวนภายในวันที่ 4 มีนาคม หรือไม่แน่ใจว่าตนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ กรุณาสอบถามหัวหน้าทีมของท่านหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เลือกจำนวนเงินลงทุนประจำปีของท่าน

ท่านสามารถเลือกจำนวนเงินลงทุนประจำปีที่ต้องการให้บริษัทหักจากเงินเดือนของท่านหลังจากหักภาษีแล้ว โดยที่จำนวนเงินลงทุนต่อปีนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำและจำนวนเงินสูงสุดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำโครงการ เราเรียกเงินส่วนนี้ว่า จำนวนเงินลงทุนประจำปี

FBuShare มีความยืดหยุ่น

ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุน (สูงสุดไม่เกิน NZ$5,000 ต่อปี หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ ), ลดจำนวนเงินลงทุน (ต่ำสุดไม่เกิน NZ$250 ต่อปีหรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ) ระงับการเข้าร่วมโครงการ หรือถอนตัวออกจากโครงการในระหว่างกำหนดการโครงการ (ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีตามที่เฟล็ทเชอร์ บิวดิ้ง กำหนด) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม หากท่านขายหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะถือหุ้น ท่านจะไม่มีสิทธิรับหุ้นรางวัลสำหรับหุ้นที่ท่านขายอีกต่อไป

เงินลงทุนประจำ

จำนวนเงินลงทุนประจำปีของท่านจะถูกหารด้วยจำนวนครั้งที่บริษัทจ่ายค่าจ้างหลังหักภาษีให้แก่ท่านในแต่ละปี ซึ่งจำนวนเงินที่ได้จากการหารจะถูกหักออกจากค่าจ้างหลังหักภาษีแต่ละงวดตลอดทั้งปี (เงินลงทุนประจำ) ยกตัวอย่างเช่น หากจำนวนเงินลงทุนประจำปีของท่านคือ NZ$3,600 และท่านได้รับค่าจ้างเป็นประจำทุกเดือน เงินลงทุนประจำของท่านจะเท่ากับ NZ$300

หุ้นซื้อ

ในแต่ละเดือน เงินลงทุนประจำของท่านจะถูกนำมาซื้อหุ้นของเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้งในตลาดหลักทรัพย์ NZSX หรือ ASX เราเรียกหุ้นเหล่านี้ว่า หุ้นซื้อ

 

หุ้นเพิ่มเติม

หากบริษัทประกาศว่าจะมอบเงินปันผลของหุ้นที่ท่านถืออยู่ในโครงการ จำนวนเงินสดสุทธิของเงินปันผลที่ท่านได้รับจะถูกนำไปซื้อหุ้นเพิ่มเติม ซึ่งหุ้นเพิ่มเติมนี้เป็นหุ้นในโครงการที่ท่านถือไว้เช่นกัน นอกจากนี้ ท่านอาจมีสิทธิรับหุ้นเพิ่มเติมหากบริษัทมอบสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย เราเรียกหุ้นที่โครงการมอบให้แก่ท่านเพิ่มเติมว่า หุ้นเพิ่มเติม โดยที่หุ้นนี้จะเป็นหุ้นที่ท่านถือในโครงการเช่นกัน

หุ้นรางวัล

หากท่านยังคงทำงานให้กับเครือเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้ง (ในกรณีที่เป็นการจ้างงานตามปกติ) และรักษาความเป็นเจ้าของหุ้นซื้อที่ท่านถือไว้เป็นเวลาสามปี ( ระยะถือหุ้น) ท่านจะได้รับหุ้นฟรี 1 หุ้น (หุ้นรางวัล) ต่อหุ้นซื้อทุกๆ 2 หุ้นที่ซื้อโดยเงินลงทุนประจำในปีแรกของระยะถือหุ้น นอกจากนี้ ท่านยังจะมีสิทธิรับหุ้นรางวัลจากการถือหุ้นเพิมเติมโดยใช้หลักการเดียวกันนี้อีกด้วย

ระยะถือหุ้น

หากท่านยังคงทำงานให้กับเครือเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้ง (ในกรณีที่เป็นการจ้างงานตามปกติ) และรักษาความเป็นเจ้าของหุ้นซื้อที่ท่านถือไว้เป็นเวลาสามปี ( ระยะถือหุ้น) ท่านจะได้รับหุ้นฟรี 1 หุ้น (หุ้นรางวัล) ต่อหุ้นซื้อทุกๆ 2 หุ้นที่ซื้อโดยเงินลงทุนประจำในปีแรกของระยะถือหุ้น นอกจากนี้ ท่านยังจะมีสิทธิรับหุ้นรางวัลจากการถือหุ้นเพิมเติมโดยใช้หลักการเดียวกันนี้อีกด้วย

สิทธิออกเสียง

ในฐานะผู้ถือหุ้นของเฟล็ทเชอร์ บิวดิ้ง ท่านจะมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถือไว้ในโครงการ

อยู่ในโครงการ

เมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ ท่านจะต้องอยู่ในโครงการและจ่ายเงินลงทุนประจำในจำนวนเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่อง เว้นเสียแต่ว่า ท่านเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินลงทุนประจำ ระงับการเข้าร่วมโครงการ หรือถอนตัวจากโครงการ

ลงทุนจากจีนหรือฟิจิ

หากท่านทำงานในประเทศที่กฎหมายในท้องถิ่นไม่อนุญาตให้บริษัทขายหุ้นให้แก่ท่านได้ (เช่นในประเทศจีนหรือฟิจิ) บริษัทเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายหุ้นเแทนเงินสดแทน โครงการจัดจำหน่ายหุ้นแทนเงินสดจะดำเนินงานเหมือนกับโครงการจัดจำหน่ายหุ้น ยกเว้นจะไม่มีหุ้นที่แท้จริงให้ซื้อ ถือ หรือขายเท่านั้น แต่โครงการจะมีหุ้นแทนเงินสดที่มีมูลค่าเท่ากับหุ้นในโครงการจัดจำหน่ายหุ้นปกติ

เข้าร่วมโครงการ FBuShare ในปี 2558

นานกว่า 3,000 พนักงานที่มีอยู่ว่ามีส่วนร่วมใน FBuShare 2558 เร็ว ๆ นี้จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหุ้นในเมษายน 2561

การมอบสิทธิในโครงการ FBuShare คืออะไร

การมอบสิทธิในโครงการ FBuShare คือการจัดสรรหุ้นรางวัลหรือหุ้นรางวัลแทนเงินสดให้แก่พนักงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการ FBuShare 2558 และผู้ที่ยังคงถือหุ้นซื้อหรือหุ้นซื้อแทนเงินสดที่ได้มาในปีโครงการ 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2561

จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายหุ้น FBuShare ในวันที่ 1 เมษายน 2561

ท่านจะได้รับการจัดสรรหุ้นรางวัลปี 2558 ตามจำนวนหุ้นซื้อและหุ้นปันผลที่ได้มาในปีโครงการ 2558 และถือไว้แทนท่านในกลุ่มหลักทรัพย์ FBuShare กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อการจัดสรรหุ้นรางวัล

ในบางประเทศ ผู้บริหารจัดการโครงการจะจัดการขายหุ้นที่เหมาะสมเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูรายชื่อประเทศดังกล่าวจากหัวข้อภาษีหุ้นรางวัล

เข้าถึงผลงานของคุณ

ฉันจะสมัครเข้าร่วมโครงการ FBuShare ได้อย่างไร

วิธีการสมัครมีอยู่สองวิธี

สมัครแบบออนไลน์

คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ ท่านจะต้องกรอกนามสกุลและเลขประจำตัวพนักงานของท่านที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนให้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าสู่ระบบและสมัคร

เมื่อการสมัครสมบูรณ์ ท่านจะได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร  ท่านจะต้องเก็บหมายเลขยืนยันการสมัครเป็นหลักฐานในการสมัครของท่าน  หากท่านใช้อีเมล์ที่ถูกต้องระหว่างการสมัคร ท่านยังจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครของท่านอีกด้วย

Next

ฉันจะสมัครเข้าร่วมโครงการ FBuShare ได้อย่างไร

วิธีการสมัครมีอยู่สองวิธี

แบบฟอร์มใบสมัคร

หากท่านไม่สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เงินเดือนในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จะร้องขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เป็นสำเนาถาวรและส่งแบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าหน้าที่เงินเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แทนท่านต่อไป

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่เงินเดือนจะสั่งพิมพ์เอกสารข้อมูลยืนยันและมอบให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เงินเดือนในท้องถิ่นของท่านได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในแผนกทรัพยากรมนุษย์

Next

เป็นสมาชิกโครงการ FBuShare อยู่แล้ว

หากท่านเข้าร่วมโครงการ FBuShare อยู่แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งกำหนดการโครงการเมื่อมีการเปิดรับรอบใหม่ โดยท่านมีทางเลือกสำหรับกำหนดการโครงการเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้

ลงทุนต่อไป

กรณีที่ต้องการลงทุนในโครงการ FBuShare ต่อไปด้วยจำนวนเงินลงทุนประจำปีในปัจจุบัน ท่านไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย โปรดทราบว่าหากท่านได้สมัครเข้าร่วมลงทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนประจำปีสูงสุดและจำนวนเงินลงทุนประจำปีสูงสุดลดลง บริษัทจะปรับลดเงินลงทุนของท่านให้เท่ากับจำนวนเงินลงทุนประจำปีสูงสุดใหม่โดยอัตโนมัติ ดูคำอธิบายได้ในเอกสารแนะนำโครงการ

จำนวนเงินลงทุนประจำปีสูงสุดเพิ่มขึ้น

ในบางประเทศได้มีการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนประจำปีสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน หากท่านต้องการลงทุนตามจำนวนเงินลงทุนประจำปีสูงสุดที่เพิ่มขึ้น ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมของท่าน

เข้าถึงผลงานของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

Play
close